Đập ngay vào cái nhìn đầu tiên củng như để chứng minh cho sự hoành tráng chương trinh của mình . Đặc biệt là những chương trình ngoài trời Cổng Chào là một lời giới thiệu hoàn hão gửi thông điệp đến Quý Khách tham dự củng như người đi đường sự quy mô của mình . Sứ mệnh là thiết kế và sản xuất OCTOBER sẽ đưa điều Quý dám nghĩ thành hiện thực .